مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/22