قرار مهربانی اصحاب رسانهقرارگاه جهادی امام رضا(ع) که متشکل از افراد مردمی و داوطلب است ، با حضور در مناطق محروم شهر تهران ، ضمن کسب اطلاع از مشکلات و آسیب های اجتماعی این شهروندان ، با کمک های مادی و معنوی خود، سعی در تسهیل زندگی این شهروندان محروم دارند .شب گذشته گروهی از اصحاب رسانه با گروه جهادی امام رضا علیه السلام همراه شدند تا درجریان وضعیت مردم محروم وآخرین خدمات این گروه قرار گیرند .بازدید از مدرسه صبح رویش،مدرسه مخصوص کودکان کار و مجتمع بهاران ویژه معتادین بازگشته به جامعه ازدیگر برنامه های قرار مهربانی بود

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/16