نشست خبری مسئول گروه جهادی امام رضا(علیه السلام)نشست خبری مسئول قرارگاه جهادی امام رضا(ع) صبح امروز در قرارگاه جهادی امام رضا برگزار شد

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/12