میهمانان فارسهمه ساله در فصل زمستان پرندگانی چون انواع اردک و غاز و فلامینگو و دیگر پرندگان ابزی و شکاری برای گذران زمستان به تالاب ها و آبگیرهای فارس می آیند. امسال بر اثر خشکسالی بیشتر تالابهای فارس خشک شده اند و فقط مکانهای اندکی برای پرندگان باقی مانده است.

عکاس: خبرگزاری تسنیم

تاریخ گزارش: 1395/10/11