نشست اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامیاعضای مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر امروز ( ۵ دیماه ۱۳۹۵ ) با حضور در مجموعه سرچشمه تهران و در جمع خبرنگاران با قرائت بیانیه‌ای رسماً اعلام موجودیت کردند.

عکاس: محمد خلجی

تاریخ گزارش: 1395/10/05