میرسلیم هم کاندیدای ریاست جمهوری شد!مصطفی میرسلیم در حالی به عنوان گزینه نهایی و یا یکی از گزینه های حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ معرفی شده که ۳۶ سال قبل نیز زمزمه هایی برای نخست وزیری او مطرح شده بود

عکاس: خبرآنلاین

تاریخ گزارش: 1395/10/05
No data was returned.