ترویج اخباردروغ در شبکه های اجتماعیکاریکاتورهای این بخش را با موضوعات دروغ گویی، نشر اکاذیب و تحریف حقایق در شبکه های مجازی و خصوصا فیس بوک خواهید دید.

عکاس: پایگاه خبری ماه‌تاب آنلاین

تاریخ گزارش: 1395/10/02