دو شنبه 2 اسفند 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : لاکچری بازی در اینستاگرام
تاریخ انتشار :: 1395/10/12
توضیحات: اینستاگرام این روزها برای عده ای به کارزای برای نمایش شکاف طبقاتی تبدیل شده. عده کمی که می خواهند تجملاتشان را به رخ بقیه بکشند.