دو شنبه 2 اسفند 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : جدیدترین اثر سالار عقیلی با نام «حماسۀ بصیرت»
تاریخ انتشار :: 1395/10/09
توضیحات: جدیدترین اثر سالار عقیلی با نام «حماسۀ بصیرت» در همایش مردمی بزرگداشت حماسۀ بصیرت در فرهنگسرای بهمن اجرا شد.