دو شنبه 4 بهمن 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : بیانات مهم رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه
تاریخ انتشار :: 1395/10/04
توضیحات: بیانات مهم رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه