دو شنبه 2 اسفند 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : ربیع‌الاول؛ ماه حیات و زندگی
تاریخ انتشار :: 1395/10/04
توضیحات: بعضی از اهل معرفت و اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع‌الاول، به معنای حقیقی کلمه، ربیع حیات است.